آرشين ، دختر خردمند ايراني

ايتاب

چند وقتيه خيلي به كتاب علاقه نشون ميدي منم از فرصت استفاده كردم و براي اينكه بيشتر با كتاب انس بگيري 2 روز پيش با بابا هادي رفتيم نمايشگاه بهمن و چند تا كتاب برات خريديم با يه عروسك باب اسفنجي بهت ميگم باباهادي چي برات خريده ميگي ايتاب اينم عكسشون: ...
9 مهر 1392

كفش سيندرلا

بله...بعد از گم شدن لنگه كفش صورتي تابستونه سيندرلا، بالاخره روز جمعه پيش طي يك عمليات يهويي اقدام براي خريد كفش به عمل اومد تو فروشگاه همش كفشارو نشون ميدادي و ميگفتي اينا! منظورت از اينا بود و همش به خانم فروشنده نگاه ميكردي ومن و باباهادي رو  معرفي ميكردي با اشاره دست ميگفتي:ماجون، بابادي با خريد كفشا هم كلي ذوق كردي.. آرشين واي كه چه زود اينقدر بزرگ شدي اينم كفشاي سفيد خوكشل گوگولي براي شما ...
26 شهريور 1392

رنگ انگشتي

امروز صبح ميخواستيم با بابا هادي به قصد خريد و انجام يه سري كاراي بانكي بريم بيرون. از خواب بيدارت كردم و تا گفتم بيا امادت كنم بريم بيرون باذوق از جا بلند شدي و اومدي كه لباست و تنت كنم. ارشيني عاشق  عينك و كيفي هستي كه برات خريديم وقتي صدات ميكنم كه عينك و كيفت رو بهت بدم با ذوق ميدويي و ميگيريشون چند وقتي بود كه ميخواستم رنگ انگشتي بخرم كه موفق نشده بودم بالاخره امروز خريدم ارشيني اين رنگارو با اين هدف خريدم كه هم موجب بازي و سرگرمي و پرورش خلاقيتت بشه و هم كم كمك آموزش رنگا رو شروع كنيم.فعلا 3 تا خريدم،اگر دوست داشته باشي و به بازي با رنگ علاقه نشون بدي بعدا رنگاي ديگه رو بهشون اضافه ميكنيم ...
22 مرداد 1392
1